Foto: De kandidatenlijst van Gorcum Actief toont vertrouwde en nieuwe gezichten.

Nieuwe lijst Gorcum Actief met nieuwe namen

De nieuwe kandidatenlijst van Gorcum Actief toont een uitbreiding, vernieuwing en verjonging voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. Het lijsttrekkers-duo Björn Bahlmann en Everdien Hamann hebben met trots de lijst op het stadhuis ingeleverd.

,,We hebben een combinatie van bekende en vertrouwde gezichten, mensen met ervaring in de gemeentepolitiek,” vertelt Björn Bahlmann, ,,en nieuwe gezichten, nieuw elan. Allemaal Gorcumers die zich willen inzetten voor de stad, haar inwoners en bedrijven.”

De kandidatenlijst van Gorcum Actief ziet er als volgt uit: Everdien Hamann, Björn Bahlmann, Rolf Bergman, Vivian Twickler, Pim Pellikaan, Annabel Pelin, Gerard van der Lee, Lloyd D’Rose, Daniël van de Pol, Maria Seijdel, Marco van der Meijden, Marius Cloostermans, Dick de Rooij en Piet Gerssen. Annemarie Pie blijft als bestuurslid verbonden aan Gorcum Actief.

Open en eerlijk

,,We zijn blij met onze lijst,” zegt Everdien Hamann. Acht jaar geleden is Gorcum Actief als onafhankelijke lokale partij opgericht met onder andere het doel eerlijke, open en transparante politiek in Gorinchem te bevorderen. ,,Dat is nu weer heel actueel,” zegt zij. ,,Kijk maar hoe dit college werkt en opereert met bijvoorbeeld het voornemen om bij Gorinchem megawindturbines te plaatsen. De energietransitie verdient alle aandacht. In ons programma staan volop alternatieven voor windenergie. Zo’n windpark, dat wil je de ‘Allermooiste Vestingstad van Nederland’ toch zeker niet aandoen?”

BlauwGroen Gorinchem

In het verkiezingsprogramma ‘Tijd voor betere keuzes’ van Gorcum Actief is ieder thema uitgewerkt met  aspecten die er nu toe doen en zijn dus actueel. Er is een uitgebreid hoofdstuk over Natuur, Milieu, Biodiversiteit enz. opgenomen onder de noemer BlauwGroen Gorinchem.

Andere hoofdthema’s zijn: Zorg upgraden. Vergrijzing is een maatschappij-brede zorg; Betaalbare woningen voor starters, kleine huishoudens en ouderen; Betere bereikbaarheid, ontwikkeling Randweg-Noord; enzovoorts.

Ook is er aandacht voor cultuur en erfgoed. ,,De Allermooiste Vestingstad,” zegt Björn Bahlmann, ,,vraagt om een speciale aanpak. We hebben veel zin in de nieuwe raadsperiode vol uitdagingen.”

Via facebook, instagram en tiktok worden actuele berichten bekend gemaakt.