Nieuws van Gorcum Actief

Gorcum Actief
Gorcum Actief13/07/2022 at 3:31pm
Mark de Boer; denker én doener!
Kennismaking met Gorcumse wethouder
,,Het was een grote stap. Ik had dertig jaar in Rotterdam gewoond en verhuisde met mijn jonge gezin naar Gorinchem. Maar ik heb geen moment spijt gehad. Ik ben echt verkocht aan deze stad. Niet te groot en alles is hier. Ik ben gek op de ruimte, het groen en het water. Als je gaat hardlopen ben je zo buiten in de polder; rondje Arkel langs het kanaal of Hoogblokland, Giessenburg.”

Mark de Boer is de kersverse wethouder voor Gorcum Actief. Hij woont nu twee jaar in Gorinchem, twee corona-jaren, maar praat over de stad en de omgeving alsof hij hier al vele jaren thuis is. Eén van zijn hobby’s is trainen voor de halve marathon. Dat vindt hij een mooie lengte, 20 kilometer. ,,Ik zie al uit naar de Vestingloop hier in Gorcum, drie weken voor de Rotterdam Marathon. Zo leuk. Dan kom je ook altijd bekenden tegen.”

Als je loopt zie je veel en kan je goed nadenken over de dingen die ertoe doen. Natuur is het mooiste dat er is. Kan je dagelijks van genieten. Maar hoe ga je om met de aarde? Klimaatcrisis is zo grotesk. ,,Een bijna abstract begrip. Het maakt de toekomst onzeker. We snappen allemaal de urgentie van maatregelen, maar echt doen is iets anders. Tijdens de eerste lockdown vonden we het heel vanzelfsprekend dat vliegvelden dicht gingen. De bedreiging was door corona concreet: we maakten ons zorgen om onze gezondheid. Maar voor het klimaat doen we dat kennelijk niet, hoewel die bedreiging toch zeker net zo groot is.”

,,Toch moeten we er met z’n allen aan gaan werken,” zegt Mark. ,,Ik vind het heel eervol wethouder te mogen zijn en wil die verantwoordelijkheid nemen. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden, misschien niet altijd even leuk voor iedereen, maar we gaan uitvoeren. Ik ben wel een Rotterdamse jongen hè. Aanpakken dus.”

In zijn portefeuille prijken o.a. het brede en overkoepelende begrippen Duurzaamheid en Economie, met name industrie. ,,We willen de verbinding met het bedrijfsleven leggen én ook met de inwoners. Het gaat om gedrag. De mensen zien zo onderhand door de bomen het bos niet meer. Allerlei aanbiedingen voor warmtepompen bijvoorbeeld. Wij willen stappen laten zien, helpen, mogelijkheden zoeken en vinden, al dan niet in de vorm van energie-coöperaties. Als de resultaten goed zijn, dan is het interessant voor iedereen. Zeker nu met de energiecrisis. Het kan beginnen met goed advies, over woning isoleren bijvoorbeeld. Stapje voor stapje, maar wel nu beginnen.”

Afval is een andere uitdaging onder de paraplu Duurzaamheid. Mark de Boer zoomt in één adem in van plastic soup in de oceanen, bergen kleding-afval in arme landen en vliegtuig-kerkhoven in woestijnen naar Waardlanden en het statiegeld op die kleine plastic flesjes. ,,Het gaat om ánders denken over producten en afval.”
Hetzelfde geldt voor nieuw beleid Dierenwelzijn, ánders denken over dieren. ,,De asiels zijn na corona overvol. Nu worden er ineens heel veel konijnen gebracht. Zo ga je toch niet met dieren om. Een dier is geen wegwerpartikel.”

De stap van strateeg voor het Rotterdams gemeentebestuur naar wethouder in Gorinchem is weer een sprong in het diepe. Mark omschrijft zichzelf als een gevoelsmens. ,,Ik houd van harmonie en ook van duidelijkheid. De verbinding zoeken, elkaar meenemen, en stappen maken. De energiekosten stijgen, inflatie ook. Lage- en middeninkomens zullen de gevolgen direct voelen. Deze winter al. We gaan meteen aan de slag!”

Mark de Boer was in Rotterdam politiek actief voor ChristenUnie. ,,Ik voel me thuis bij Gorcum Actief. Het hele verkiezingsprogramma had ik bij wijze van spreken zelf kunnen schrijven. Daar sta ik volledig achter. En de vereniging Gorcum Actief is erg leuk. Een divers gezelschap. Allemaal mensen met meningen, en tegelijk heel betrokken bij Gorinchem, inlevend, met empathie. Dat is heel mooi en boeiend.”

Mark de Boer
Geboren 1991 te Rotterdam
Gehuwd en vader van twee kinderen
Studeerde Bestuurskunde in Amsterdam
Strateeg Citybranding gemeente Rotterdam
Wethouder Gorinchem: Duurzaamheid, Milieu, Industrie, Ruimtelijke Ordening.
Gorcum Actief
Gorcum Actief12/07/2022 at 5:03pm
Raad 7 juli installatie nieuw college
'Mark de Boer is een topgozer!'

De nieuwe wethouder van Gorcum Actief in: Eén minuut….
Mark de Boer is ‘een Rotterdamse jongen’, die twee jaar geleden met zijn jonge gezin in Gorinchem is komen wonen. Geen dag spijt gehad van deze sprong in het diepe en hij maakt nu weer een enorme sprong. Lef heeft hij dus wel…

En de goede papieren ook. Bestuurskunde gestudeerd in Amsterdam. Ervaring opgedaan met politiek in Rotterdam en tot nu werkzaam als strateeg Citybranding voor de gemeente Rotterdam. Met de papierboel zit het dus ook wel goed.

Maar misschien nog wel belangrijker: Wij kennen Mark als de vriendelijke jongeman met wie je direct mooie gesprekken kunt voeren. Altijd over inhoud. Maakt niet welk onderwerp. Probeer zelf maar….

Verbinder
Mark is ook een doener, initiatiefnemer en een veelzijdig mens. Hij houdt van hardlopen en is een verbinder. Kijk maar, wat er in ons postvak ligt! Een brief uit Rotterdam van Roparun Team Politiek Rotterdam, getekend door vrijwel alle politieke partijen van Leefbaar Rotterdam tot en met Denk. Dát is Mark ten voeten uit: De Verbinder! ‘Hij is een topgozer’, schrijven ze, ‘zeker benoemen dus. Maar mogen we hem met Pinksteren voor de Roparun weer van jullie lenen?’

Ja natuurlijk! Tenzij Mark de Boer de Gorcumse politiek en organisatie ook zo in beweging krijgt. Met zijn enthousiasme zou dat maar zo kunnen lukken.

Heel veel geluk en sterkte Mark.
De bloemen zijn voor je lieve echtgenote, die van de één op de andere dag hoorde dat haar man wethouder in Gorinchem wordt.

De nieuwe wethouders van Gorinchem: V.l.n.r. Fatih Polatli, Attie Mager, Marjo Molengraaf, Eva Dansen en Mark de Boer.
Gorcum Actief
Gorcum Actief12/07/2022 at 4:56pm
Raad 7 juli 2022 Coalitieakkoord: Voor Gorinchem!

Dank u voorzitter,
Wij willen allereerst onze dank en waardering uitspreken over de inzet en steun van het ambtelijk apparaat gedurende het gelopen proces. Het resultaat, coalitieakkoord Voor Gorinchem!, staat als een huis. Wij, Gorcum Actief, zijn blij en trots op dit nieuwe akkoord, ook omdat we zoveel van onszelf hierin herkennen én omdat het recht doet aan de verkiezingsuitslag.

Het is een open akkoord op hoofdlijnen geworden; de handreiking naar de stad en deze gemeenteraad, om in duaal systeem samen te gaan werken. Samen geven we verder invulling aan uitvoering van beleid. Geen wollige taal dus, maar gewoon doen middels normaal democratisch systeem.

Om niet in herhaling te vervallen sluiten we ons aan bij de vorige sprekers. We pikken wel even enkele krentjes uit de pap. Dat is natuurlijk met stip op één Duurzaamheid, in de breedste zin van het woord. We gaan samen aan de slag voor een Energietransitie Anders! De goede keuzes maken, en die liggen nu haast voor het oprapen. Er is sprake van een Energiecrisis, inflatie enzovoorts. Inwoners nu helpen met verduurzamen van woonruimte heeft hoge urgentie. Maar ook scholen, openbare gebouwen, voorzieningen zoals sporthallen en zwembaden. In het akkoord wordt niet alles letterlijk benoemd, maar geloof me, dit wordt een coalitie van Doen. Natuur, milieu, biodiversiteit. Water en Groen. Het staat allemaal hoog in het vaandel.

Voor een goede Energietransitie moet de relatie met het bedrijfsleven op Avelingen worden hersteld. Het zijn grote opgaven, waarbij gezamenlijk andere keuzes moeten worden gemaakt, al naar gelang draagvlak en nieuwe wet- en regelgeving. Dat is democratie.

Er zal de komende jaren veel werk worden uitgevoerd. Grote uitdaging daarbij is om een financieel gezonde gemeente te blijven. Er worden nieuwe, duurzame, wijken gebouwd. De bereikbaarheid van de stad schreeuwt om aandacht. We gaan een besluit nemen over het theater. En er worden scholen gebouwd en/of opgeknapt. Grote opgaven die een wissel zullen trekken op financiën….

Dit akkoord heeft ook een mooi sociaal gezicht. Echt werk maken van Armoedebestrijding en laaggeletterdheid. De gemeente gaat de wijken in met wijkgericht werken. Duurzamer wonen, maar hopelijk wordt het na twee corona-jaren ook weer gezelliger in de wijken, met activiteiten in centra of brede scholen. De directe leefomgeving is zo belangrijk en het is goed dat inwoners bij de gemeente kunnen aankloppen en ook gehoor vinden als er iets aan de hand is.

Nieuw zijn o.a. Erfgoedbeleid en beleid voor Dierenwelzijn. We zijn blij met het voornemen om de hondenbelasting nu eindelijk eens af te schaffen en te kijken naar mogelijkheden voor Toeristenbelasting. Voorzitter, het is te veel om op te noemen.

Voor mij persoonlijk gold altijd: ‘Alleen ga je sneller’. Maar nu zijn we samen, dat is leuker. En: ‘Samen komen we verder!’
Gorcum Actief
Gorcum Actief updated their cover photo.12/07/2022 at 4:52pm
We blijven Actief. Informatiemarkt Windpark Avelingen op 25 augustus.
Gorcum Actief
Gorcum Actief07/07/2022 at 6:31pm
Algemene Beschouwing Gorcum Actief PPN 2023-2026
5 juli 2022.
Dank u voorzitter,
Deze PPN is het laatste financiële document voor onze gemeenteraad van wethouder Van Zanten. Hij heeft goed werk verricht. Wij danken hem en zijn team van financiën voor wederom een duidelijk en helder stuk. Het geeft een beeld van hoe we er waarschijnlijk voor staan, de komende jaren. Waarschijnlijk, want we hebben te maken met grote financiële onzekerheden, zoals duidelijk verwoord in dit stuk.
Daarnaast is deze PPN eigenlijk atypisch, want van een scheidend college. Daarom is het beleidsarm, zonder nieuwe plannen, maar voortzetting van bestaand beleid. Dat is logisch. Er is een nieuwe coalitie gesmeed met andere partijen. Het coalitieakkoord is vorige week onder embargo aan de gemeenteraad verstrekt en wordt overmorgen hier in de gemeenteraad gepresenteerd.
Ook in deze PPN lezen we dat de ambities hoog liggen, maar de uitvoering van alle plannen tot dusver laag. We spraken al eerder van de ontstane financiële boeggolf, die naar voren wordt geduwd. We constateren dat de boeggolf weer groter is geworden. Bij de tussenrapportage verwachten we daarover meer informatie.
Dus voor nu zijn we voorzichtig. De financiële onzekerheden rechtvaardigen een voorzichtige houding ten opzichte van moties en amendementen. En in deze atypische situatie beoordeelt het demissionaire college voorstellen, terwijl het nieuwe college overmorgen wordt geïnstalleerd. Voor ons is het daarom niet gepast om nu moties in te dienen.