Gorcum Actief staat voor

Gorcum Actief is in 2013 opgericht met het doel anders te gaan werken in de lokale politiek. In tegenstelling tot ‘de oude werkwijzen’ wil deze vereniging met beide benen in de Gorcumse samenleving staan en samenwerken met groeperingen in de stad. Op die manier werkt Gorcum Actief nu al weer ruim drie jaar vanuit de stad in de gemeenteraad en niet andersom. Het doel van Gorcum Actief, volksvertegenwoordiger zijn, wordt waargemaakt.

Met deze werkwijze heeft Gorcum Actief direct successen geboekt zoals het behoud van de Woelse Waard als natuurgebied. Een ander groot project was de archeologische vondst Buiten de Waterpoort. Gorcum Actief organiseerde onder anderen een thema-avond over cultuurhistorisch erfgoed die door tweehonderd belangstellenden werd bezocht. Het Gorcumse erfgoed staat nu op de kaart en er komt een Monumentencommissie.

Gorcum Actief is geen ‘one-issue partij’. De fractie – Everdien Hamann, Annemarie Pie en Mathieu van Pelt – beoordeelt alle dossiers die in de gemeenteraad passeren met een kritisch oog en brengt vaak eigen onderwerpen en ideeën in. Soms zijn het zaken waarvoor een lange adem nodig is, zoals bijvoorbeeld buurthuisfuncties in alle brede scholen en goede sportfaciliteiten voor álle sporten. Andere zaken kunnen soms sneller geregeld worden zoals bijvoorbeeld maatregelen voor betere verkeersveiligheid in de Lingewijk-Noord.

In maart 2018 worden er weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Gorcum Actief breidt haar activiteiten uit, discussieert over het nieuwe programma 2018-2022 en bouwt de eigen organisatie verder op. Een ieder die belangstelling heeft voor werken binnen of met Gorcum Actief kan contact opnemen via e-mail: Info@gorcumactief.nl

Programma

Onze focus:

  • Samenwerking met de hele stad

  • Openheid en transparantie

  • Aantrekkelijk werk- en woonklimaat