Tijd voor betere keuzes

Geen windturbines; wel alternatieven in BlauwGroen Gorinchem!

Gorcum Actief presenteert met trots het nieuwe Verkiezingsprogramma 2022-2026. Het is een compleet programma met veel aandacht voor natuur, milieu en biodiversiteit in BlauwGroen Gorinchem. De Energietransitie is één van de grootste opgaven waar de gemeente nu voor staat. Gorcum Actief wil dat anders aanpakken dan de gemeente nu van plan is met een hoeveelheid megawindturbines te dicht bij de stad en in natuurgebied De Avelingen. De Allermooiste Vestingstad van Nederland verdient beter. Wij hebben voor de energietransitie goede alternatieven. In dit verkiezingsprogramma is ieder thema uitgewerkt met aspecten die er nu toe doen en zijn dus actueel. We hebben veel zin in de nieuwe raadsperiode vol uitdagingen en wensen u veel leesplezier. Enne, wel gaan stemmen op 16 maart 2022!

De kandidatenlijst van Gorcum Actief ziet er als volgt uit: Everdien Hamann, Björn Bahlmann, Rolf Bergman, Vivian Twickler, Pim Pellikaan, Annabel Pelin, Gerard van der Lee, Lloyd D’Rose, Daniël van de Pol, Maria Seijdel, Marco van der Meijden, Marius Cloostermans, Dick de Rooij en Piet Gerssen.

Stem Gorcum Actief

Programma

Onze Hoofdthema’s:

1. Energietransitie Anders: Lokaal opwekken en gebruiken i.s.m. bedrijfsleven en lokale coöperaties; Isoleren; Zonnepanelen; Warmtenet; Opslag en gebruik van Waterstof.

2. Zorg upgraden. Betere zorg voor jong en oud.

3. Betaalbare en passende woningen voor starters, kleine huishoudens en ouderen.