Gorcum moet weer vooruit!

Hoog tijd om goede keuzes te maken

Gorcum Actief is een lokale politieke partij, in het midden van het politieke spectrum. Een partij die autonoom handelt en zijn eigen koers uitstippelt. Gorcum Actief is overal zichtbaar in de stad en slaat bruggen tussen inwoners en politiek. Met eigen onderzoek onderbouwen we onze standpunten en nemen zelf initiatieven. Als volksvertegenwoordigers pur sang, met een andere attitude dan de gangbare politieke mores, werken we op basis van visie voor de langere termijn. Wij zien de gemeente als een faciliterende organisatie. Gorcum Actief vindt het belangrijk om zuivere politiek te bedrijven met open en eerlijke communicatie.

(Groepsfoto Henk Ganzeboom, foto Lingehaven Ruud Koedam)

Stem Lijst 9

Programma

Onze speerpunten:

1. Bezuinigingen ombuigen: Weer investeren!

2. Alle zorggelden aan zorg besteden met beter maatwerk

3. De Nieuwe Doelen en het Gorcums Museum blijven zelfstandig bestaan